Aanmelden gaat snel en gemakkelijk via een laptop of computer (gebruik hiervoor uw mobiele telefoon niet); uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt u en onze vereniging tijd en beperkt de kans op fouten.Het systeem stuurt vervolgens een bevestiging van inschrijven. U hoeft dit formulier niet uit te printen en op te sturen. LET OP: u moet alle (verplichte) velden invullen, alleen dan wordt de inschrijving in het ledensecretariaat opgenomen.

Wachtlijsten kennen wij momenteel niet!
Nieuwe leden zijn welkom! De teams voor het voor het nieuwe seizoen worden al in juni voorafgaand aan het seizoen samengesteld. Bij inschrijving gedurende het seizoen (tussen augustus en juni), streven wij er naar nieuwe leden direct bij een team te voegen als trainingslid. Voor die tijd geldt dan ook een trainingslidmaatschap. Als je competitie wilt spelen hebben we je aanmelding nodig vóór 1 mei voorafgaand aan het speelseizoen. Als een team nog ruimte heeft voor aanvulling is tussentijdse instroom wel mogelijk (in overleg). Dit is ook afhankelijk van je hockeyervaring op het moment van aanmelden.

U kunt uw kind opgeven voor hockey vanaf de leeftijd van 4 jaar. Met Kabouterhockey kan al worden meegedaan vanaf groep 1.

De contributie voor het hele seizoen zal in 2 delen worden afgeschreven; het eerste deel in oktober en het tweede deel in maart. Bij deelname aan zaalhockey wordt daar apart contributie voor afgeschreven.
Als u voor het eerst lid wordt van onze vereniging dan betaalt u de inschrijfkosten tegelijk met de 1e afschrijving van de contributie.

Wilt u meer informatie over lidmaatschap, leeftijd en contributie? Kijk dan onder het kopje 'Lid worden' op de website. 

Per mei 2018 zijn onze Privacyverklaring en cookiestatement van kracht.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Hockeyachtergrond
   
   
   
Schoolachtergrond
   
Vrijwilligerswerkzaamheden
  De Doornse Hockeyclub draait voor een groot deel op het vrijwilligerswerk van de leden. Dat is niet alleen leuk en goed voor de sfeer, maar houdt ook de contributie laag. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat ze een steentje bijdragen binnen het team van hun kinderen en aangeven voor welke van onderstaande commissies ze in de toekomst eventueel benaderd kunnen worden. Ouders zijn verplicht minimaal 2 commissies aan te vinken.

 
   
   
Niet hockey-gerelateerde commissies
  Voor welke van onderstaande commissies zouden wij u in de toekomst kunnen benaderen?

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Heeft u alles ingevuld? Ook alle Ja / Nee vragen? Druk dan op de knop volgende stap!
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.